Начало - Адвокатско дружество Григоров, Василева & Съдружници - София, България
Юридическа кантора - Правна фирма - София, България
В момента сте на страница: НАЧАЛО » ОНЛАЙН УСЛУГИ » ФИРМИ ОНЛАЙН » РЕГИСТРАЦИИ » ООД / ЕООД

Регистрация на Дружество с Ограничена Отговорност

Нови Услуги
Онлайн Регистрации на Фирми Фирми Онлайн
Научете повече

Събиране на Вземания Събиране на про-     срочени вземания
Научете повече

Полетата, маркирани с *, са задължителни.

* Моля, попълнете подробно точния си адрес - на него ще Ви бъдат изпратени удостоверението за актуално състояние и фактурата след приключването на процедурата.

* Скоро ще бъде добавена и опция за плащане с ePay.* Наименованието, под което дружеството ще упражнява дейността си, посочете 3 варианта в низходящ ред, съобразно с вашите предпочитания, в случай че има вече регистрирана фирма със същото наименование.
* Ако отговорът Ви е „Да", ще се дължи допълнителна държавна такса в размер на 37 лв.
* Държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца.
* Име и ЕГН на управителя/ите (дата и място на раждане за чуждестранно лице), адрес, л.к./паспорт.
* Условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например цел), дали дружеството е консорциум или холдинг.
* Името, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане за чуждестранни физически лица, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и адресът на управление на съдружниците - юридически лица, регистрационни данни на съдружниците - юридически лица.


* Име, дата и място на раждане, адрес, паспортни данни на физическите лица, представляващи съдружниците.


* Оставете празно, ако сте избрали да регистрирате ЕООД.
* Посочете дали към момента на учредяване капиталът ще бъде изцяло или частично (мин. 35%) внесен.
* Напр. 50 дяла по 100 лв.
* Ако има такава, моля да предоставите възможно най-подробно нейно описание.
* Моля, прикачете всички налични релевантни документи, като напр. актуален учредителен акт, документ за регистрация за съдружник чуждестранно юридичеко лице.


Начало | Условия за ползване | Контакти | Карта на сайта
  Copyright © 2008 - 2014 Григоров, Василева & Съдружници