Начало - Адвокатско дружество Григоров, Василева & Съдружници - София, България
Юридическа кантора - Правна фирма - София, България
В момента сте на страница: НАЧАЛО » ОНЛАЙН УСЛУГИ » ФИРМИ ОНЛАЙН » ПРОМЕНИ » ООД / ЕООД

Вписване на Промени за ООД / ЕООД

Нови Услуги
Онлайн Регистрации на Фирми Фирми Онлайн
Научете повече

Събиране на Вземания Събиране на про-     срочени вземания
Научете повече

Полетата, маркирани с *, са задължителни.

* Моля, попълнете подробно точния си адрес - на него ще Ви бъдат изпратени удостоверението за актуално състояние и фактурата след приключването на процедурата.

* Скоро ще бъде добавена и опция за плащане с ePay.

* Моля, посочете ЕИК.
* Попълнете формата по-долу в зависимост от избора ви по тази точка. Ако желаете да извършите промяна в обстоятелства извън изброените по-долу, моля свържете се с нас тук.


* Новото наименование, под което дружеството ще упражнява дейността си, посочете 3 варианта в низходящ ред, съобразно с вашите предпочитания, в случай че има вече регистрирана фирма със същото наименование.
* Ако отговорът Ви е „Да", ще се дължи допълнителна държавна такса в размер на 37 лв.
* Държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца.
* Името, ЕГН/ЛНЧ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата/наименованието, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и адресът на управление на съдружниците, регистрационни данни на съдружниците - юридически лица, представителство на юридическите лица - съдружници - име, дата и място на раждане, адрес, паспортни данни на физическите лица, представляващи съдружниците.
* Напр. при прехвърляне на дружествени дялове - какъв брой, на каква стойност и кой прехвърля, и др.
* Попълнете данни за новите управители - име и ЕГН за всяко от лицата (дата на раждане за чуждестранно лице), освобождават ли се досегашните управители.
* ЕГН, л.к., постоянен адрес.
* Моля, прикачете всички налични релевантни документи, като напр. документи на нов съдружник - юридическо лице и др. Ако промяната налага промени в дружествения договор / учредителния акт, моля прикачете актуален негов вариант в word формат!


Начало | Условия за ползване | Контакти | Карта на сайта
  Copyright © 2008 - 2014 Григоров, Василева & Съдружници