Начало - Адвокатско дружество Григоров, Василева & Съдружници - София, България
Юридическа кантора - Правна фирма - София, България
В момента сте на страница: НАЧАЛО » СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ » НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Вещно Право / Недвижими Имоти

Нови Услуги
Онлайн Регистрации на Фирми Фирми Онлайн
Научете повече

Събиране на Вземания Събиране на про-     срочени вземания
Научете повече

Адвокатско дружество Григоров, Василева & Съдружници консултира и предоставя правни услуги в областта на вещното право и по-специално в  сделките с недвижими имоти.  Съдействаме на нашите клиенти на всеки един етап от реализацията на техните инвестиционни проекти - планиране, строителство, маркетинг.

1. Инвестиции
1.1. Правни анализи
1.2. Покупка на поземлени имоти и придобиване на компании, собственици на недвижими имоти - предварителни договори и проекти на наториални актове
1.3. Ескроу споразумения
1.4. Учредяване на търговски дружества със специална инвестиционна цел (инвестиции в недвижими имоти)

2. Строителство
2.1. Устроиство на територията
2.2. Договори за строителство
2.3. Проектомениджмънт

3. Спорове
3.1. Процесуално представителство
3.2. Изпълнителни производства

4. Други
4.1. Сервитути
4.2. Обществени поръчки
4.3. Наеми
4.4. Управление на имоти

Пазарът на недвижими имоти в България стана изключително динамичен в последните години, което повлия и на правната уредба - бяха приети множество законови и подзаконови нормативни актове, уреждащи правната материя. Ако желаете да инвестирате в недвижим имот и имате нужда от повече информация в областта на недвижимите имоти и вещното право в България, моля свържете се с нас или посетете страницата ни за безплатни онлайн консултации.

Начало | Условия за ползване | Контакти | Карта на сайта
  Copyright © 2008 - 2014 Григоров, Василева & Съдружници