Начало - Адвокатско дружество Григоров, Василева & Съдружници - София, България
Юридическа кантора - Правна фирма - София, България
В момента сте на страница: НАЧАЛО » УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Условия за ползване

Нови Услуги
Онлайн Регистрации на Фирми Фирми Онлайн
Научете повече

Събиране на Вземания Събиране на про-     срочени вземания
Научете повече

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ("САЙТЪТ") Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ("УСЛОВИЯТА"). ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. УСЛОВИЯТА МОЖЕ ДА СА ПРЕТЪРПЕЛИ ПРОМЕНИ ОТ ПОСЛЕДНОТО ВИ ПОСЕЩЕНИЕ В САЙТА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА.

1. САЙТЪТ е собственост на Григоров, Василева & Съдружници и е обект на закрила от българското законодателство в областта на интелектуалната собственост. Можете да разпечатвате копие от съдържанието на всяка една страница единствено за лични, нетърговски цели. Включването на коя да е част от този САЙТ в друг обект, под каквато и да било форма, е забранено без нашето предварително писмено съгласие.

2. САЙТЪТ може да съдържа връзки към външни уебсайтове. Ние не носим каквато и да било отговорност за съдържанието включено в тях.

3. САЙТЪТ не е разработен с цел и не представлява реклама по смисъла на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

4. Григоров, Василева & Съдружници се стреми да осигури защитеността на САЙТА и вашата лична информация. Предприели сме съответни мерки за защита на личните ви данни срещу достъп от неоправомощени лица (services.gsv-lawyers.com е защитен със SSL сертификат и пароли за достъп), както и срещу случайна загуба и/или унищожаване (редовно генерираме копие на всички свои бази данни). Григоров, Василева & Съдружници не носи каквато и да била отговорност, произтичаща от невъзможността за употреба на САЙТА / Онлайн Услугите, както и от загубата и/или изтичането на лична информация в резултат на форсмажорни обстоятелства или неправомерни криминални действия на трети лица. Ако считате, че употребата на САЙТА / Онлайн Услугите от ваша страна не е защитена достатъчно, моля не ги използвайте.

5. Не гарантираме точността, изчерпателността и актуалността на информацията съдържаща се в САЙТА.

6. Съдържанието на САЙТА е предоставено единствено с информационни цели и не следва да се възприема като правен съвет по какъвто и да било въпрос.

7. Точка 6 се прилага също и към Системата ни за безплатни онлайн консултации. "Отговорите", които публикуваме там не следва да се възприемат като правен съвет базиран на конкретни и изчерпателни факти и обстоятелства по определен правен въпрос. Информацията е предоставена с обща информационна цел, а не като решение на индивидуален правен проблем. Запазваме си правото да не отговаряме на въпроси (съответно да изтриваме от сървъра), за които считаме, че попадат извън сферата на нашата професионална компетентност. Не поемаме никакви гаранции във връзка с това кога ще отговорим на изпратените въпроси. "Отговорите", които публикуваме в тази Система, се предоставят на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

8. Използването на САЙТА (изпращане на съобщения и възприемането на информация) не обвързва по никакъв начин ползвателите от една страна и Григоров, Василева & Съдружници от друга. Поемаме работа по определен правен въпрос единствено след постигане на съответно споразумение за това.

9. Попълването и изпращането на уеб формата за заявка на услагата „Събиране на вземания” има единствено информативно значение. Конкретни действия по събиране на просрочени вземания се предприемат единствено след анализ на предоставената информация и постигане на съответно споразумение с клиента за това. АдвД Григоров, Василева & Съдружници си запазва правото да откаже дадена поръчка, за което съответният клиент ще бъде навременно уведомен. Предоставената информация се пази в най-строга конфииденциалност, съобразно с изискванията на чл. 45 от Закона за адвокатурата. АдвД Григоров, Василева & Съдружници не поема никакви гаранции относно успешното приключване на процедурата по събиране на просрочени вземания.

10. Предоставянето на онлайн услугата ФИРМИ ОНЛАЙН е предмет на следните условия:

10.1. Клиентът носи цялата отговорност за достоверността на предоставените от него данни, както и за истиността на заявените обстоятелства и изпратените оригинални документи.

10.2. Заявката за конкретна услуга поражда действие между страните след превеждане от страна на клиента на цената на услугата. АдвД Григоров, Василева & Съдружници си запазва правото да откаже по всяко време конкретна заявка, като в случай че това стане след превеждането на хонорара по предходното изречение, същото се задължава да върне получените суми в едномесечен срок от тяхното получаване.

10.3. Клиентът има право да оттегли направената заявка по всяко време, но не по-късно от подаване на документите от страна на АдвД Григоров, Василева & Съдружници в Търговския регистър при Агенция по вписванията. В случай че волеизявлението за оттегляне е направено след изготвянето от страна на АдвД Григоров, Василева & Съдружници на съответната документация, клиентът ще има право да получи обратно 50% от платения хонорар (цена на услугата).

10.4. Цените на предлаганите от АдвД Григоров, Василева & Съдружници онлайн услуги включват единствено адвокатския хонорар. Цените не включват различните държавни такси за регистрация, както и разноските по подготовка на документите (напр. нотариални такси, банкови комисионни, такси за превод и легализация на документи), които следва да бъдат платени лично от клиента след получаването на съответните указания за това.

10.5. Цените на услугите се заплащат по банков път (по сметката, посочена на съответните страници) или на място в офиса на АдвД Григоров, Василева & Съдружници. Срещу платените суми АдвД Григоров, Василева & Съдружници се задължава да издаде фактура, която ще предостави на клиента след приключването на процедурата чрез изпращане по куриер.

10.6. АдвД Григоров, Василева & Съдружници се задължава, след получаването на хонорара да изготви и изпрати на клиента (по електронната поща) необходимите документи, заедно с подробни указания за по-нататъшните действия на клиента. АдвД Григоров, Василева & Съдружници си запазва правото да изисква допълнителна информация с оглед изготвянето на точна документация. Предоставената информация ще се използва единствено за целите на осъществяването на съответната регистрация в Търговския регистър.

10.7. В случай че предоставените документи отговарят на изискванията на закона, АдвД Григоров, Василева & Съдружници се задължава да внесе същите в Търговския региистър в срок до края работния ден, следващ този на получаването им.

10.8. След приключването на процедурата по вписване, АдвД Григоров, Василева & Съдружници се задължава да изпрати на клиента по куриер удостоверение за актуално състояние (отразяващо осъщественото съответно вписване), заедно с фактура за платения хонорар.

10.9. АдвД Григоров, Василева & Съдружници не гарантира успешното приключване на процедурата по регистрация/вписване на промени. В случай на отказ от страна на длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията, ние се задължаваме да извършим безплатно повторното заявяване на обстоятелствата/промените, но дължимите допълнителни държавни такси остават за сметка на клиента.

Настоящите Условия за ползване са последно изменени на: 29.11.2010 г.

Начало | Условия за ползване | Контакти | Карта на сайта
  Copyright © 2008 - 2014 Григоров, Василева & Съдружници