Начало - Адвокатско дружество Григоров, Василева & Съдружници - София, България
Юридическа кантора - Правна фирма - София, България
В момента сте на страница: НАЧАЛО » СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ » ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

Дружествено / Корпоративно Право

Нови Услуги
Онлайн Регистрации на Фирми Фирми Онлайн
Научете повече

Събиране на Вземания Събиране на про-     срочени вземания
Научете повече
ново Абонаментно правно обслужване на фирми. Научете повече тук.

Представляваме бизнес компании и физически лица в широк кръг от корпоративни въпроси, а именно:

1. Учредяване
1.1. Избор на правно-организационна форма
1.2. Изготвяне на учредителни актове, дружествени договори, устави, както и на всякакви други документи необходими за регистрацията на фирма по българското дружествено право
1.3. Регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията, България

2. Промени и преструктуриране
2.1. Преобразувания, сливания и вливания
2.2. Вписване на промени по партидите на търговските дружества в Търговския регистър

3. Функциониране и спорове
3.1. Подготовка, провеждане и протоколиране на заседания на управителни органи
3.2. Спорове
3.3. Обжалване решения на управителни органи

4. Капиталови и имуществени транзакции
4.1. Прехвърляне на дялове и акции от капитала на търговски дружества
4.2. Прехвърляне на търговско предприятие (вкл. на обособени части от търговско предприятие)

5. Прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества

За повече информация относно дружественото право в България, моля свържете се с нас или посетете страницата ни за безплатни онлайн консултации.

Начало | Условия за ползване | Контакти | Карта на сайта
  Copyright © 2008 - 2014 Григоров, Василева & Съдружници