Тук ще намерите подробна регистрационна информация за АдвД Григоров, Василева & Съдружници:

Софийска адвокатска колегия

Регистър при САК: № 2700019910.

Дата на първоначално вписване - 01.04.2009

Основание за първоначалното вписване - Решение на АС № 5 / 24.03.2009

Представляващ Адрес

За справка натиснете тук.

Съдебна регистрация

Софийски градски съд

Фирмено дело № 242/2009, 7-ми състав

Решение № 1 / 23.04.2009

БУЛСТАТ Регистрация

Единен идентификационен код: 175679559

ДДС Регистрация

От 01.10.2009 г. АдвД Григоров, Василева & Съдружници е регистрирано по ДДС с идентификационен номер BG175679559.

Банкова сметка

УниКредит Булбанк

IBAN: BG39UNCR70001517872828 - BGN

IBAN: BG94UNCR70001517950893 - EUR

BIC (SWIFT): UNCRBGSF

Титуляр: АдвД "Григоров, Василева & Съдружници"

Застраховка "Професионална отговорност"

ЗАД "ДЗИ"

Валидност - 21.10.2011 г.