Адвокатско дружество Григоров, Василева & Съдружници съдейства на своите бизнес клиенти във всички аспекти от тяхната дейност - от учредяването и функционирането, до процесуалноправната им защита.

Поради това стартирахме предлагането на Абонаментно правно обслужване за фирми, развиващи дейността си в България. Тази услуга е предназначена както за фирми, неразполагащи със свои юрисконсулти, така и за по-големи компании, нуждаещи се от допълнително правно съдействие. Целта на предлаганата услуга е предоставянето на по-добро и ефективно правно обслужване.

Абонаментното правно обслужване се предоставя посредством сключването на специален договор за правно-консултантски услуги.

Ако желаете да се възползвате от новопредлаганата услуга или имате нужда от допълнителна информация, моля посетете страницата ни за контакти и изберете най-удобния за вас начин, по който да се свържете с нас.